Kancelaria ma możliwość przyjmowania spraw z art. 10 ustawy z dnia 28 marca 2018 roku o komornikach sądowych

na podstawie wyboru komornika przez wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie,

obejmujący obszar właściwości:

Sądu Okręgowego w Zamościu

Sądu Okręgowego w Lublinie

Sądu Okręgowego w Radomiu

Sądu Okręgowego w SiedlcachWierzyciel składający wniosek o wszczęcie egzekucji poza obszarem właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
 jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, iż korzysta z prawa wyboru komornika
 (Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych). Rewir komorniczy obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zamościu: całe miasto Zamość oraz następujące gminy:

Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość,

Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka