Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU

ALEKSANDRA PUCHACZ KANCELARIA  KOMORNICZA NR IV W ZAMOŚCIU

ul. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 3/49, 22-400 ZAMOŚĆ

(wejście od ulicy Infułackiej na przeciwko budynku dawnego PZU)

KONTAKT

Telefon stacjonarny: +48 84 638 18 47

Telefon komórkowy: 798 128 862

Telefony odbierane są w godzinach 08:00 – 15:00

w dniach urzędowania kancelarii

 


Kancelaria ma możliwość przyjmowania spraw z art. 10 ustawy z dnia 28 marca 2018 roku o komornikach sądowych na podstawie wyboru komornika przez wierzyciela na

obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie,

obejmujący obszar właściwości:

Sądu Okręgowego w Zamościu

Sądu Okręgowego w Lublinie

Sądu Okręgowego w Radomiu

Sądu Okręgowego w Siedlcach