loader image
Godziny pracy kancelarii: Poniedziałek - Piątek 7.30 do 15.30
Telefon + 48 798 12 88 62
Adres ul. Wyszyńskiego 3/49,
22-400 Zamość

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU ALEKSANDRA PUCHACZ

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”